Vi erbjuder miljövänliga tekniklösningar

Vi på AV Bolaget fokuserar på att bedriva en hållbar verksamhet, där vi kan erbjuda våra kunder miljövänliga tekniklösningar och agera föredömligt genom ett visat engagemang i miljöfrågor. Det uppnår vi genom hög kompetens, ständiga förbättringar och genom att vi vid varje enskilt beslut minimerar vår miljöpåverkan.

En del av vår företagsidé går ut på att främja arbetet med att telefonmöten, videokonferenser och andra digitala lösningar används. Detta bidrar till att de klimatgasutsläpp som skapas på grund av onödigt resande minskar och ger en så liten resursförbrukning och miljöpåverkan som möjligt.

Hållbarhet AVbolaget

Hur vi jobbar med miljövänliga tekniklösningar

Vi på AV Bolaget arbetar långsiktigt för att säkerställa att företagets miljöpåverkan är så låg som vi finner möjligt utifrån vår arbetsmodell. Vi ämnar att säkerställa att material vi behöver göra oss av med i första hand går till återanvändning, i andra hand materialåtervinning och i tredje hand till energiåtervinning. 

Det finns en rad enkla föreskrifter att följa för att bli mer miljövänliga. Vi återvinner allt emballage, antingen på en återvinningscentral eller genom att vi återanvänder det vid flera tillfället.

Resor och transporter går till så effektivt som möjligt för att minska miljöpåverkan. Vi planerar resorna för att inte behöva åka onödiga sträckor med bilen. Vi ska minimera miljöpåverkan från det resande och de möten som sker i tjänsten.

Vi återbrukar det material som går i så hög utsträckning som möjligt. 

Vi reparerar skadad teknik för att förlänga livslängden. Allt för mycket teknik kastas på tippen helt i onödan. Genom underhållning av tekniken håller den helt enkelt längre. Bra både för miljön och för användaren. 

Är tekniken däremot för skadad för att lagas återvinner vi den alltid på en certifierad återvinningscentral. Det är viktigt för att bidra till en bättre miljö.

Miljö AVbolaget

Hur kan du som kund bli mer miljömedveten med din elektronik?

Här kommer några tips för att spara både på pengar och på miljön.

Något av det du kan göra redan innan du skaffat din teknik är att kika på miljöcertifierade produkter. Det kan vara produkter som har en låg energiförbrukning, en lång livslängd och är enkla att återvinna. Produkten ska helt enkelt vara miljövänlig från start till slut. 

Var noga med att underhålla och serva din elektronik. På så sätt håller den längre – både billigare och mer miljövänligt!

Befintlig teknik kan du stänga av ordentligt med en grenkontakt. Stänger du endast av dina skärmar med fjärrkontroll står de kvar i stand-by läge och fortsätter dra energi. 

Många av våra tekniska lösningar har ett läge som kallas energisparläge. Skärmar kan anpassas efter ljuset i rummet med hjälp av en ljussensor. Genom att göra det mörkare i rummet kan du minska din skärms energianvändning då ljusstyrkan inte behöver vara lika stark.